Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

PROJEKT - ZETA


MGRT in EU SKLADI


Naziv operacije: »Nova generacija multifunkcijskih vrat - ZETA«

Opis operacije: V okviru projekta ZETA razvijamo popolnoma nov in inovativen segment ponudbe funkcijskih vrat višjega kakovostnega in cenovnega nivoja.

Glavni cilj projekta je razvoj nove generacije multifunkcijskih vrat – ZETA, s čimer bomo dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega.

Namen projekta je razvoj nove generacije multifunkcijskih vrat – ZETA s ciljem omogočanja končnemu uporabniku popolno zaščito in varovanje doma ter odlične izolativne lastnosti preko inovativnih vgrajenih karakteristik.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.


Katalog »Nova generacija multifunkcijskih vrat - ZETA«