Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

LIP BLED je ponosen nosilec PEFC certifikata s katerim skrbimo za odgovorno ravnanje z gozdovi

LIP BLED, d.o.o., je pridobil certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2020 za obseg dejavnosti "Vratna krila in vratni podboji". S tem je podjetje pridobilo večjo konkurenčnost pri prodaji notranjih vrat in podbojev na domačem tržišču in zahodnih trgih, kateri predstavljajo visok delež izvoza družbe.

 


Kaj pravzaprav je PEFC?

PEFC je največja svetovna organizacija za certifikacijo gozdov. Je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi po celem svetu. PEFC nudi zagotovila, da les za certificirane lesne izdelke prihaja iz gozdov, s katerimi se odgovorno gospodari. Gozdove s certifikatom PEFC redno nadzirajo neodvisni ocenjevalci.

»Dobro je kupiti certificiran les«.

Certificiranje gozda ponuja zagotovilo, da lesni in papirni izdelki, ki jih kupujete, prihajajo iz zakonitih in odgovornih virov.

 

Ko kupite izdelke s PEFC logotipom:

  • Izražate svojo podporo odgovornemu gospodarjenju z gozdovi povsod po svetu.
  • Pomagate varovati gozdove za sedanje in prihodne generacije.
  • Pomagate promovirati odgovorno izkoriščenje lesa.
  • Pomagate v boju proti nezakonitemu sekanju gozdov.

POLITIKA SISTEMA PEFC CoC podjetja LIP BLED, d.o.o.


 

Zato izberite izdelke z logotipom PEFC in tako varujte okolje.