Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

LIP BLED je ponosen nosilec PEFC certifikata s katerim skrbimo za trajnostni razvoj gozdov

LIP BLED, d.o.o., je pridobil certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti "Vratna krila in vratni podboji". S tem je podjetje pridobilo večjo konkurenčnost pri prodaji notranjih vrat in podbojev na domačem tržišču in zahodnih trgih, kateri predstavljajo visok delež izvoza družbe.

Certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti »Vratna krila in vratni podboji PEFC»


Kaj pravzaprav je PEFC?

PEFC je največja svetovna organizacija za certifikacijo gozdov. Je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po celem svetu. PEFC nudi zagotovila, da les za certificirane lesne izdelke prihaja iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari. Gozdove s certifikatom PEFC redno nadzirajo neodvisni ocenjevalci.

»Dobro je kupiti certificiran les«.

Certificiranje gozda ponuja zagotovilo, da lesni in papirni izdelki, ki jih kupujete, prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.

 

Ko kupite izdelke s PEFC logotipom:

  • Izražate svojo podporo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi povsod po svetu.
  • Pomagate varovati gozdove za sedanje in prihodne generacije.
  • Pomagate promovirati odgovorno izkoriščenje lesa.
  • Pomagate v boju proti nezakonitemu sekanju gozdov.

 

Zato izberite izdelke z logotipom PEFC in tako varujte okolje.