Moje

življenje z lesom

LIP BLED Česká

Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

LIP BLED, d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani LIP BLED, d.o.o.

Namen te politike zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih LIP BLED, d.o.o. zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto https://www.lip-bled.si in povezana spletna mesta.

LIP BLED, d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema LIP BLED, d.o.o., skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot je navedeno v politiki zasebnosti. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu LIP BLED, d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. LIP BLED, d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

LIP BLED, d.o.o.
Rečiška cesta 61a
4260 Bled
Slovenija
E: lipbl@lip-bled.si
T: +386 4 5795 000
F: +386 4 5795 121

Uporabniki in spletno mesto Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta LIP BLED, d.o.o.

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta LIP BLED, d.o.o. je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto https://www.lip-bled.si (v nadaljevanju »spletno mesto« ali »spletna mesta LIP BLED«) in katerokoli od povezanih spletnih mest:

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave

LIP BLED, d.o.o. na zgoraj navedenih spletnih straneh zbira različne podatke o obiskovalcih spletnega mesta, s pomočjo katerih je mogoče identificirati uporabnike. Podatke zbiramo in uporabljamo na načine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Zbiranje podatkov

LIP BLED, d.o.o. na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev ali ob naročilu na e-obveščanje, kar je namenjeno poslovnemu in tržnemu komuniciranju s ciljnimi uporabniki.

To so naslednji osebni podatki:

 • E-naslov
 • Ime in priimek
 • Ulica
 • Poštna številka in pošta
 • Telefonska številka
 • IP naslov

Z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, in sicer na podlagi zakonitega interesa.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Namen obdelave podatkov

Uresničevanje pravic in obveznosti iz oddanih povpraševanj in/ali sklenjenih pogodb

V okviru prodaje / nakupa izdelkov in s tem izpolnjevanja pogodbenih obveznosti LIP BLED, d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene identifikacije posameznika in sklenitve pogodbe (pogodba o prodaji izdelkov med družbo LIP BLED, d.o.o. in kupcem se sklene na podlagi preko spletne strani oddanega povpraševanja, ki se lahko naknadno dopolni ali spremeni glede na dogovarjanje med družbo in kupcem izven spletnega mesta). Zato se šteje, da se posredovani osebni podatki obdelujejo na podlagi pogodbenega pravnega temelja tudi za namen sklenitve pogodbe. 
V primeru nakupa se osebne podatke obdeluje z namenom komunikacije s kupcem, za namen izvedbe naročila, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancija), pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge zakonsko določene namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

Stranke, interesenti in njihovi družbeniki, poslovodni organi in ostali zaposleni

Vaše osebne podatke LIP BLED, d.o.o. obdeluje za naslednje namene:

 • zaradi utemeljitve poslovnega odnosa, njegove administracije in realizacije;
 • za krepitev obstoječih odnosov s strankami oziroma za izgradnjo odnosa z novo stranko ali za pristopanje k interesentom, vključno z informacijami o trenutnih razvojnih trendih na pravnem področju in našem trženjskem oddelku.

Če osebne podatke pridobivamo neposredno od vas, je načeloma zagotovitev informacij z vaše strani prostovoljna. Vsekakor velja, da naročila ne moremo v celoti ali pravilno izpolniti, če nimamo vaših osebnih podatkov.

Dobavitelji Vaše osebne podatke obdelujemo izključno zaradi utemeljitve, administracije in realizacije našega medsebojnega poslovnega odnosa. Sem spada tudi arhiviranje vaših računov v našem računovodskem programu in hramba vseh podatkov, ki so pomembni za knjiženje in plačilni promet.
Vaše podatke uporabljamo izključno za namene realizacije pogodbe, priprave odgovora na vaše povpraševanje ali reklamacijo, za računovodske in obračunske namene ter tehnično administracijo. Kandidati za zaposlitev Vaši osebni podatki se elektronsko shranjujejo in uporabijo izključno za namene vodenja vaše prijave za zaposlitev kot tudi zato, da vas v primeru v prihodnje možnosti za zaposlitev na določeno delovno mesto, za katerega se na podlagi vaših kvalifikacij obravnavate kot potencialni kandidat, lahko ponovno najdemo ter stopimo v stik z vami bodisi po e-pošti, navadni pošti ali po telefonu.

Obveščanje uporabnikov

 • Za namene neposrednega trženja - pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vsebujejo koristne, zanimive, poučne in pomembne teme, ki jih pokriva upravljalec (obveščanje o novostih v ponudbi in akcijskih ponudbah, vabila na dogodke, vabila k sodelovanju v nagradnih igrah in natečajih, koristni nasveti za uporabnike, ipd).
 • Za potrebe remarketinga (Google, Facebook, Iprom) z namenom boljšega oz bolj relevantnega obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.
 • Za izvajanje trženjskih analiz in segmentiranja kipcev ter za posredovanje prilagojenih ponudb izdelkov in storitev.
Glede na posredovane osebne podatke lahko obvestila in prilagojene ponudbe prejemate po e-pošti na posredovan e-naslov oz v tiskani obliki na posredovan naslov.

Analiza aktivnosti uporabnikov

 • Segmentiranje oz. profiliranje uporabnikov za namene bolj personaliziranega (relevantnega) načina obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
 • Spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste oz niste odprli, katere povezave ste odprli oz kliknili (katere vsebine ste brali oz. si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino;
 • Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

Obdelava podatkov

Upravljalec podatke obdeluje na podlagi zakonskega in zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljalec vedno opravi presojo skladno z veljavnim zakonom. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani (združeni) obliki na primer prestavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize družbe LIP BLED, d.o.o.. Na podlagi zakonitih interesov družba LIP BLED, d.o.o. lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja (v primeru kupcev), preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom tudi v drugih bazah podjetja (CRM sistem podjetja). Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, LIP BLED, d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka. Kot uporabnik lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov LIP BLED,d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, Slovenija, ali na e-naslov lipbl@lip-bled.si.

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Stranke, interesenti in njihovi družbeniki, poslovodni organi in ostali zaposleni Podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to nujno potrebno za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih dolžnosti oziroma za reševanje morebitnih odškodninskih zahtevkov. Če ste naša stranka, nekdanja stranka, interesent ali potencialna bodoča stranka oziroma njihova kontaktna oseba, bomo vaše osebne podatke shranjevali za namene trženja, vse dokler temu ne boste ugovarjali oziroma dokler ne boste preklicali svojega soglasja, kolikor je bilo za trženjsko akcijo pridobljeno vaše soglasje.

Dobavitelji Vaši podatki se bodo izbrisali, ko ne bodo več potrebni za izpolnjevanje namena, ki smo ga s tem zasledovali, ali ko hramba iz zakonskih razlogov ne bo več dopustna. Zahtevek za izbris ne vpliva na podatke, ki se zbirajo za obračunske in knjigovodske namene. Kandidati za zaposlitev S tem dajete svoje soglasje, da med prijavnim postopkom za zaposlitev in še tri leta zatem sodelavci iz kadrovske službe in zadevnega strokovnega oddelka podjetja LIP BLED lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov. Vsi udeleženi so izrecno zavezani k varovanju zaupnosti podatkov. Če želite svoje soglasje preklicati, zadostuje to, da nam pošljete e-sporočilo na lipbl@lip-bled.si z ustrezno navedbo namena. 

V vsakem trenutku si pridržujemo pravico do izbrisa vaših podatkov brez posvetovanja z vami in brez navedbe razlogov. Uporabniki podatkov LIP BLED, d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primerih, ko bo to zahtevala zakonodaja ali pravo Evropske Unije (zahteve sodišč, organov pregona, ...). V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, kjer se nahajajo vaši osebni podatki;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo.

V določenih primerih (npr remarketing) je upravljalec podatkov in informacij tretja oseba, ki nam jih posreduje na podlagi njihove politike zasebnosti. Uporabniki lahko sami upravljajte s podatki in informacijami oz nadzorujete obseg teh podatkov in informacij, ki jih pridobimo od tretjih oseb (npr družbena omrežja) z uporabo nastavitev zasebnosti v nastavitvah uporabniškega računa pri tretjih osebah. LIP BLED, d.o.o. ni odgovoren za to. Kar tretje osebe počnejo z vašimi podatki, zato se morate prepričati, da zaupate aplikaciji, in da ima sprejete ustrezne smernice varovanja osebnih podatkov.

To spletno mesto uporablja tudi tehnologijo Retargeting, da bi na spletnih straneh naših partnerjev z oglasi ciljno nagovarjali uporabnike, ki so se v preteklosti že zanimali za naše izdelke. Retargeting reklamna sredstva vključi na podlagi piškotkov, ki se aktivirajo, ko ste naložili stran z določenim izdelkom. Seveda se tudi v tem primeru samo po sebi razume, da se osebni podatki ne shranjujejo, prav tako tehnologijo Retargeting uporabljamo v skladu z zakonsko veljavnimi določbami o varstvu podatkov. Če ne želite, da se prikaže oglas, povezan z vašimi interesi, lahko kot obiskovalec prek Googla deaktivirate uporabo piškotkov s pomočjo nastavitev prikaza. Poleg tega lahko tudi vaši obiskovalci deaktivirajo uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov tako, da obiščejo spletno stran za deaktivacijo v okviru pobude Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1).

Na spletnih mestih LIP BLED, d.o.o. obstajajo povezave do spletnih mest, ki niso pod nadzorom s strani družbe LIP BLED, d.o.o. . Z obiskom teh strani lahko posredujete svoje informacije tretjim osebam, s katerimi LIP BLED, d.o.o. nima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Te spletne strani imajo svojo politiko zasebnosti skladno s katero obdelujejo vaše osebne podatke. Prosimo preberite njihovo politiko zasebnosti, da se seznanite z načinom obdelave vaših osebnih podatkov na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih obiskujete. Soglasje Osebne podatke, ki jih upravljalec pridobi na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali ki jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti. Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev. Svoje soglasje za določen namen lahko kadarkoli umaknete tudi s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov lipbl@lip-bled.si.

V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. Stranke, interesenti in njihovi družbeniki, poslovodni organi in ostali zaposleni Če ste naša stranka, smo dolžni obdelati vaše osebne podatke zato, ker je to potrebno za izvajanje pogodbe, ki smo jo z vami sklenili (alineja (b) prvega odstavka 6. člena Splošne Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu podatkov – „GDPR“).

Če ste interesent ali potencialna bodoča stranka, bomo vaše kontaktne podatke za namene neposrednega trženja uporabili za pošiljanje elektronske pošte ali izvedbo telefonskega klica samo na podlagi vašega soglasja v skladu z alinejo (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Na splošno pa je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna zaradi našega prevladujočega zakonitega interesa, da bi lahko dosegli pod 1a. točko navedene cilje (alineja (f) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Dobavitelji Obdelava podatkov poteka na podlagi alineje (b) prvega odstavka 6. člena GDPR (kot priprava na in za samo izvajanje pogodbe). Da bi lahko kot vaša stranka realizirali pogodbo v vaše polno zadovoljstvo, moramo obdelati vaše podatke. Kandidati za zaposlitev S tem, ko ste nam poslali svojo prošnjo za zaposlitev, ste hkrati dali svoje soglasje za obdelavo vaših podatkov v skladu z alinejo (a) prvega odstavka 6. člena GDPR (soglasje). Posredovanje osebnih podatkov

V primerih, ko LIP BLED, d.o.o. zaradi prodajne politike ne more zagotoviti primerne ponudbe, zbrane podatke posreduje partnerskim družbam, s katerimi je povezan na poslovnem nivoju.

Stranke, interesenti in njihovi družbeniki, poslovodni organi in ostali zaposleni

Če je to neobhodno potrebno za namene, naštete pod 1. točko (pri namenu obdelave podatkov), bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:

 • strankam, kolikor gre za podatke o družbenikih, poslovodnih organih in ostalih zaposlenih pri zadevni stranki;
 • drugim prejemnikom, ki jih je določila stranka (npr. podjetja v njegovi skupini)
 • drugim prejemnikom, za izpolnitev namena izvedbe naročila v kolikor LIP BLED, d.o.o. zaradi partnerskih obveznosti v lastni režiji ne more izpolniti te pogodbe

Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov se lahko nahajajo zunaj Evropske unije, kar pomeni, da se vaši osebni podatki obdelujejo zunaj Evropske unije. Povsem mogoče je, da raven varstva podatkov v drugih državah ne ustreza vedno ravni, ki je značilna za Evropsko unijo. Zato smo uvedli ukrepe, s katerimi poskrbimo, da vsi prejemniki zagotovijo ustrezno raven varstva podatkov.

Dobavitelji

Če je to potrebno za namene, naštete pod 1b. točko (to je pri namenu obdelave podatkov), bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:

 • bankam, ki smo jih pooblastili za vodenje plačilnega prometa, in
 • upravnim organom, sodiščem in drugim osebam javnega prava, če tako narekujejo okoliščine.
Kandidati za zaposlitev

Odgovornost za obdelavo vaših osebnih podatkov prevzema LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61 a, 4260 Bled. Skladno s tem sodelavci v podjetju LIP BLED, d.o.o. podatke, ki ste jih dali na voljo, uporabijo samo za namene postopka prijave za zaposlitev in izbirnega postopka.

Splošno

Finančno-računovodske podatke smemo posredovati svojemu davčnemu svetovalcu, ki je pristojen za izdelavo naših letnih računovodskih izkazov.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da pošljete sporočilo na e-naslov matjaz.tomazevic@lip-bled.si ali pisno na Matjaž Tomaževič, LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled. Vašo vlogo bo pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) obravnavala in nanjo odgovorila v roku 30 (trideset) dni oz. v skladu z GDPR in določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov-1156/).

Seznam piškotkov na naši spletni strani

LIP BLED, d.o.o. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

 • Sejni piškotki: začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).
 • Trajni piškotki: trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.
 • Analitični piškotki tehnologije Google Analytics: ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
1. Lastni piškotki

Ime piškotka 

Trajanje 

Opis 

Nop.customer

1 leto 

Shranjevanje podatkov o prijavljenem uporabniku

_RequestVerification Token

1 leto

Hrani informacijo o prisotnosti uporabnika

Cookies_newsletter

1 mesec

Shranjevanje nastavitev jezika uporabnika

 

2. Piškoti zunanjih spletnih mest

Google analitika

Ime piškotka 

Trajanje 

Opis 

_ga

2 leti

Izračun podatkov o obisku spletnega mesta

_gid

1 dan

Razlikovanje med uporabniki in sejami

_gat

1 minuta

Omejevanje pogostosti zadetkov

AddThis

Ime piškotka 

Trajanje 

Opis 

__atuvc

1 leto

Piškotek socialnega vtičnika

__atuvc

30 minut

Delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji

BehaviourExchange

Ime piškotka 

Trajanje 

Opis 

cx_id

2 leti

Zajem in obdelava podatkov za tržne raziskave, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja LIP BLED, d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh LIP BLED, d.o.o. so last LIP BLED, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si LIP BLED, d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

LIP BLED, d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. LIP BLED, d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. LIP BLED, d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

LIP BLED, d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti LIP BLED, d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.