Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Projekti s sofinanciranjem

EVROPSKE UNIJE in

REPUBLIKE SLOVENIJE


EU     MGTS


Naziv operacije: NAKUP IN POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

Opis operacije:

Postavitev fotonapetostne elektrarne MFE LIP BLED, nazivne moči 0,767 MW z namenom povečanja deleža obnovljivih virov energije v končni rabi Energije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).


EU     MGTS


Naziv operacije: NOVA NOTRANJA VRATA »BETA«

Opis operacije:

Glavni namen projekta je razvoj novih notranjih vrat višjega standarda na področju zvočne izolacije, zaščite proti dimu in protipožarne zaščite, podprta z inovativnim elektronskim dostopom, s ciljem omogočanje končnemu uporabniku varnost ter odlične izolativne lastnosti.

Ker gre za popolnoma nov izdelek bomo dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultat bo tako večja prisotnost podjetja na trgu notranjih vrat tako doma kot v tujini.

Projekt se je začel izvajati 3.9.2020 in se bo zaključil do 31.3.2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).


Katalog »Nova generacija multifunkcijskih vrat - BETA«


EU     MGRT


Naziv operacije: »Nova generacija multifunkcijskih vrat - ZETA«

Opis operacije: V okviru projekta ZETA razvijamo popolnoma nov in inovativen segment ponudbe funkcijskih vrat višjega kakovostnega in cenovnega nivoja.

Glavni cilj projekta je razvoj nove generacije multifunkcijskih vrat – ZETA, s čimer bomo dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega.

Namen projekta je razvoj nove generacije multifunkcijskih vrat – ZETA s ciljem omogočanja končnemu uporabniku popolno zaščito in varovanje doma ter odlične izolativne lastnosti preko inovativnih vgrajenih karakteristik.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.


Katalog »Nova generacija multifunkcijskih vrat - ZETA«