Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

SKRB ZA OKOLJE IN ZDRAVO PRIHODNOST

Vse stvari na svetu, tudi izdelki, imajo svoj življenjski cikel. Ta je specifičen glede na vrsto potreb, ki jih zadovoljujejo, način proizvodnje in vrsto izdelkov.

Ocena življenjskega cikla nam pomaga razumeti vpliv našega izdelka na okolje. S tem namenom v podjetju LIP BLED svojo odgovornost do naravnega okolja udejanjamo prek visokih zahtev okoljske zakonodaje. Na nekatere dejavnike ne moremo vplivati, lahko pa občutno prispevamo k zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje. To pomeni, da so naši izdelki natančno in skrbno načrtovani ter izdelani, s tem pa pripomorejo k manjšemu obremenjevanju okolja.

Vsak življenjski cikel našega izdelka je sestavljen iz naslednjih faz:

  • pridobivanje surovin,
  • proizvodnja,
  • distribucija,
  • prodaja,
  • uporaba (vzdrževanje) in
  • konec življenjske dobe (odlaganje in predelava).

Za izdelavo izdelkov izbiramo materiale, ki so na razpolago v naši okolici, jih je mogoče reciklirati in katerih proizvodnja ne onesnažuje okolja. Izdelki LIP BLED so iz visokokakovostnega lesa, ki omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj je ta naraven, obnovljiv vir energije in ga odlikuje odlična temperaturna izolativnost. Predvsem pa je les večen in podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Vsekakor spoštujemo okolje, v katerem živimo, in si prizadevamo za bolj zdravo prihodnost.

ŽIVLJENJSKI CIKEL NOTRANJIH VRAT

LEBENSZYKLUS VON INNENTÜREN

THE LYFE CYCLE OF INTERIOR DOORS

ŽIVOTNI CIKLUS UNUTRAŠNJIH VRATA

ŽIVOTNÍ CYKLUS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ