Ko dobiš več.

Ustvarjeno za vaš dom.

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA1. LOKACIJE VIDEONADZORA:

Videonadzor na lokacijah:

-          Lokacija VNS tovarne LIP BLED, d.o.o. na naslovu Rečiška cesta 61a, Bled:

-          Lokacija VNS Poslovalnica LIP BLED na naslovu Jurčkova cesta 228, Ljubljana

 

2. KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA:

Naziv upravljalca videonadzornega sistema je LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled:

-          Lokacija VNS tovarne LIP BLED, d.o.o. na naslovu Rečiška cesta 61a, Bled:

o   Telefonska št +386 (0)4 5795 023

o   Elektronski naslov: info@lip-bled.si 

-          Lokacija VNS Poslovalnica LIP BLED na naslovu Jurčkova cesta 228, Ljubljana:

o   Telefonska št: +386 (0)4 5795 186

o   Elektronski naslov: info@lip-bled.si 

 

3. PRAVNA PODLAGA:

Videonadzor se izvaja na podlagi (f) točke 1. odstavka 6. člena GDPR - obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov; na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 163/22) in na podlagi Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor LIP BLED, d.o.o. dne 29.5.2023.

 

4. NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA IN INTERES, ZA KATEREGA SI PRIZADEVA UPRAVLJALEC VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja zaradi varovanja premoženja, življenja in zdravja ljudi, požarnega varovanja, varovanja nepremičnin in opreme, zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa ali izstopa iz službenih prostorov. Cilj videonadzora je doseči višjo stopnjo varnosti ljudi in premoženja, ki je ni možno zagotoviti brez uporabe videonadzora. Na podlagi dosedanjih izkušenj in ukrepov organizacije ter izkazanih tveganj in rizikov pri delovnem procesu in dejavnosti varovanja premoženja, življenja in zdravja ljudi, požarnega varovanja, varovanja nepremičnin in opreme, zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa ali izstopa iz službenih prostorov, ni mogoče doseči z drugimi milejšimi ukrepi.

 

5. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV:

Pooblaščeni delavci družbe LIP lesna industrija BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61A, 4260 Bled in drugi uporabniki, če za razkritje osebnih podatkov obstaja pravna podlaga, določena v GDPR (npr. organi kazenskega pregona; pogodbeni izvajalci storitev informacijske tehnologije, ki servisirajo in vzdržujejo programsko opremo družbe LIP lesna industrija BLED, d.o.o., Rečiška 61A, 4260 Bled, pooblaščena odvetniška pisarna; itd.).

 

6. INFORMACIJE O POSEBNIH VPLIVIH OBDELAVE, ZLASTI NADALJNJE OBDELAVE IN INFORMACIJE O NEOBIČAJNIH NADALJNJIH OBDELAVAH:

Posebnih vplivov obdelave in neobičajnih nadaljnjih obdelav (kot so prenosi subjektom v 3. države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo, ipd.) ni.

 

Datum: 29.5.2023

LIP BLED, d.o.o.

Dušan Marinič